Vejledning og afdelingens evaluering af dig

Både læger i klassificeret stilling (KBU, Intro, HU eller Blok) og reservelæger i uklassificeret stilling får tildelt en hovedvejleder.

Hovedvejlederen er læge under speciallægeuddannelse eller en autoriseret speciallæge. Dog kan reservelæger, som har gennemført introduktionsuddannelse i specialet, godt være hovedvejleder for KBU læger. Således gælder det, at hovedvejlederen skal være på et højere kvalifikationsniveau end den uddannelsessøgende læge,
som skal vejledes.

En hovedvejleder kan generelt varetage alle arbejdsopgaver,
som uddelegeres af den uddannelsesansvarlige overlæge, undtagen den afsluttende sikring og dokumentation af, at afdelingens
uddannelsesprogram og lægens individuelle uddannelsesplan er
gennemført . Logbog og attestation for tidsmæssigt gennemført
uddannelseselement underskrives og stemples af den
uddannelsesansvarlige overlæges, alternativt den ledende
overlæge.

 • Hovedvejlederen skal i samarbejde med den uddannelsessøgende læge at udarbejde.
  • en individuel uddannelsesplan.
  • bidrage til at sikre, at den uddannelsessøgende læge
   følger afdelingens introduktionsprogram.
  • bidrage til at sikre, at den individuelle daglige kliniske
   vejledning, færdighedstræning og evaluering gennemføres i
   afdelingen, og at opnåede kompetencer attesteres.
  • gennemføre vejledersamtaler med den
   uddannelsessøgende læge og under samtalerne foretage en
   vurdering af dennes kompetenceudvikling og om nødvendigt
   justere den individuelle uddannelsesplan med henblik på at sikre
   opnåelse af manglende kompetencer.
  • orientere den uddannelsesansvarlige overlæge, såfremt
   den uddannelsessøgende læge har problemer i forhold til den
   forventede kompetenceudvikling

Hovedvejledere har som minimum gennemført det i speciallægeuddannelsen obligatoriske vejlederkursus og for speciallægers vedkommende også hovedvejlederkursus for speciallæger på Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) på Herlev Hospital.

Ortopædkirurgisk Forum