Igangværende forskningsprojekter

Kandidatspecialer:

 • Sahar Moeini: Rasch analysis of the Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder (WOOS) index-the Danish version
 • Alexander Amundsen: Mortality after shoulder arthroplasty
 • Shujahat Ali: Forskelle i komorbiditet mellem respondere og non-respondere i et nationalt skulderalloplastik register
 • Marc Randall: Causes and effects of revision in proximal humerus fractures treated with primary osteosynthesis of: a registry study

 Ph.d.-projekter:

 • Tue Smith Jørgensen: Passive training as a treatment for diabetic foot ulcers: A randomized, single-blinded clinical trial of wound healing
 • Rune Sort: Effekten af kombineret poplitea- og saphenusblok som tillæg til general anæstesi ved operativ fiksering af ankelfrakturer: Et klinisk randomiseret studie

Aktive forskningsprojekter:

 • Annika Winther: Classification and treatment recommendation of lateral clavicle fractures
 • Brian Azad: Validation of data from the Danish Shoulder Arthroplasty Register
 • Niels Christian Kaldau: Midterm follow up on hip arthroscopy patient in a Danish private hospital
 • Klaus Bak: Akromioclavikulær instabilitet: Validering af Rockwoods klassifikation
 • Maiken M. Madsen: Functional outcome after revision shoulder arthroplasty
 • Morten Michelsen: Deep infection after hip surgery – Method of tissue sampling in 143 operations
 • Rune Sort: Peripheral nerve block in ankle fracture surgery – exploring rebound pain
 • Jeppe Rasmussen: Patient-reported outcome after revision of resurfacing arthroplasty
 • Jeppe Rasmussen: Patient related outcome and risk of a new revision following surgery of shoulder arthroplasty
 • Jeppe Rasmussen: Patientrapporteret outcome og revisionsrater ved resurfacingproteser til artrit patienter 
 • Masuda Norestani: Outcome og risiko for revision efter skulderprotese ved caputnekrose
 • Ali Al-Hamdani: Klassificering og validering af radiologisk artrose i albuen
 • Nicolai Sandau: Overstuffing ved resurfacingprotese
 • Musa Özdogan: Værdien af MR til diagnostik af okkulte hoftenære frakturer
 • Lasse L. Olsen: Increased risk of deep infection in obese patients following acute ankle surgery
 • Marc R. Kristensen: Resultater efter revision af primært osteosynterede proksimale humerusfrakturer med skulderalloplastik
 • Christian Karskov: Langtidsopfølgning af operativ behandling efter tidligere konservativ behandling af traumatisk albue luksation

Ortopædkirurgisk Forum