ATLS

Advanced Trauma Life Support (ATLS) har sin oprindelse i USA i 1976, da ortopædkirurgen James K. Styner styrtede ned med sit privatfly på en mark i Nebraska. Hans hustru blev dræbt på stedet, og tre af hans fire børn blev hårdt kvæstet, mens den fjerde pådrog sig en fraktur i overekstremiteten. Styner foretog selv triage og bedst mulig stabilisering på skadestedet og fik herefter en forbipasserende bil til at køre familien til det nærmeste lille regionale hospital, som dog viste sig at være lukket. Selv efter skadestuen blev åbnet og en læge tilkaldt, erfarede Styner, at den akutte lægehjælp, der kunne tilbydes på det lille regionale hospital, var helt utilstrækkelig og uhensigtsmæssig. Styner indså derfor, at når han kunne give bedre behandling på en mark , end hans børn og han selv kunne få på et hospital, så var der noget galt med systemet, og systemet måtte ændres.

Han gik derfor i gang med at udvikle en systematisk tilgang til behandling af traume patienter og sammen med dedikerede kolleger fra flere specialer og Lincoln Medical Education Foundation, arrangerede han det første ATLS kursus i 1978.

Kurset har siden bredt sig til til det meste af verden og kom til Danmark i 1998, hvor det første kursus blev afholdt på Jægersborg Kaserne under ledelse af Claus Falck Larsen.

ATLS internationalt anerkendt som standard for den indledende vurdering og behandling i traumecentre, også i Danmark.  Som reservelæge med arbejdsopgaver i en skadestue og som kommende ortopædkirurg bør du tilmelde dig et ATLS-kursus. Tilmelding sker via ATLS Danmarks hjemmeside:

www.atls.dk/

Litteratur:

En fremragende dansk bog baseret på ATLS principperne er “Traumatologi” af Claus Falck Larsen, Jakob Roed, Jørgen Falck Larsen, Munksgaards Forlag, ISBN: 9788762806016, udgivet 2008.

Ortopædkirurgisk Forum