Dissektion

Håndkirurgisk dissektionskursus.

Kurset henvender sig specielt til ortopædkirurger med interesse eller arbejdsområde inden for håndkirurgien eller i uddannelsesstillinger inden for ortopædkirurgien.

2-dags kursus er bygget op omkring 7 sessioner med sammenlagt 12 timers undervisning. Alle kursister har hver sit præparat.

Kurset er velegnet til yngre læger i hoveduddannelsestilling med nogen operativ erfaring og med særlig interesse for håndkirurgi. Kurset er ikke velegnet til yngre læger i introduktionsstilling.

Læs mere her.

Ortopædkirurgisk Forum