Litteratur

Lægefaglig litteratur: Se under “Links“.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en speciale rapport med gennemgang og beskrivelse af det ortopædkirurgiske speciale.

Placering af special funktioner i ortopædisk kirurgi samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Det kan være svært at hitte rede i alle de uddannelses relevante begreber. Læs:

Porteføljer for introduktionsstillingen og hoveduddannelsen skal anvendes af såvel uddannelses stedet som den uddannelsessøgende. Porteføljerne er godkendt af Sundhedsstyrelsen, mens ejerskabet tilhører DOS.

Litteratur om uddannelse

Inspektorordning Kompetencevurderingsmetoder

Speciallægeuddannelsen Vejledning af Læger under Uddannelse

Ortopædkirurgisk Forum