360 graders evaluering

Introduktionsuddannelsens kompetencekort nr. 6 og Hoveduddannelsens kompetencekort nr. 13. har titlen: 

360 graders evaluering

Den uddannelsessøgende vælger 10 kolleger blandt relevante faggrupper (læger, sygeplejepersonale og sekretærer) og uddelte spørgeskemaer til disse. Skemaerne sendes til vejleder/uddannelsesansvarlig overlæge, der sammen med uddannelsessøgende gennemgår resultatet.

360° feedback gør læger under uddannelse dygtigere og tilvejbringer nyttig viden på den enkelte afdeling om bl.a. uddannelsesmiljøet.

For læger ansat kortere end 6 måneder gennemføres kun én 360 graders evaluering ca. 2/3 inde i ansættelsesforløbet.

For læger ansat 6 måneder eller længere gennemføres to 360 graders evalueringer. Første evaluering foregår halvvejs gennem ansættelsen, anden evaluering foregår 2-3 uger før fratrædelse, således at den samlede og sammenlignende evaluering kan danne grundlag for den afsluttende samtale.

Opsætningen af de yngre læger 360 graders evalueringer afhænger af på hvilket niveau i uddannelsen den enkelte befinder sig samt af hvilke arbejdsopgaver og kolleger man har i det daglige.

Læger i Klinisk Basis Uddannelse (KBU), læger i Blokstilling – Almen Medicin og læger i uklassificerede stilling (som ikke tidligere har haft Introduktionsstilling) evalueres ud fra samme spørgeskema (“KBU/Blok”).

Læger i Introduktionsstilling, læger i Hoveduddannelsens 1. del  og læger i uklassificerede stilling (som tidligere har haft Introduktionsstilling) evalueres ud fra samme spørgeskema (“Intro/HU-1″).

Læger i Hoveduddannelsens 2. del  (1.reservelæger) evalueres ud fra samme spørgeskema (“HU-2″).

Litteratur:

[A model for multi-source feedback in postgraduate medical education based on validation and best practise.] Eriksen GV, Malling B. Ugeskr Laeger. 2014 Apr 14;176(16). Se artiklen på dansk her.

Factors predicting doctors’ reporting of performance change in response to multisource feedback. Overeem K, Wollersheimh HC, Arah OA, Cruijsberg JK, Grol RP, Lombarts KM. BMC Med Educ. 2012 Jul 10;12:52. Se hele artiklen her.

Multisource feedback for residents: how high must the stakes be? Ten Cate O, Sargeant J.  J Grad Med Educ. 2011 Dec;3(4):453-5. Se hele artiklen her.

Effect of multisource feedback on resident communication skills and professionalism: a randomized controlled trial. Brinkman WB, Geraghty SR, Lanphear BP, Khoury JC, Gonzalez del Rey JA, Dewitt TG, Britto MT. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007 Jan;161(1):44-9. Se hele artiklen her.

Composite reliability of a workplace-based assessment toolbox for postgraduate medical education. Moonen-van Loon JM, Overeem K, Donkers HH, van der Vleuten CP, Driessen EW. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2013 Dec;18(5):1087-102.

Doctors’ perceptions of why 360-degree feedback does (not) work: a qualitative study. Overeem K, Wollersheim H, Driessen E, Lombarts K, van de Ven G, Grol R, Arah O. Med Educ. 2009 Sep;43(9):874-82. Se hele artiklen her.

Konstruktiv kritik giver bedre yngre læger. Ny metode til evaluering af yngre læger sætter fokus på stærke og svage sider, når det gælder om at samarbejde, kommunikere og lede. Niels-Bjørn Albinus, Dagens Medicin.

Konsulentrapport om 360 graders evaluering i speciallægeuddannelsen udarbejdet af antropolog Ph.d. Jens Seeberg, 2006.

Ortopædkirurgisk Forum