Samtale med uddannelsesansvarlig overlæge

Alle nyansatte yngre læger indkaldes til samtale med en af de tre uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) inden for de første 2 uger efter ansættelsesstart. Det tilstræbes at der allerede er booket 1. samtale ved ansættelsesstarten.

Til samtalen medbringer den uddannelsessøgende sit CV og en opdateret operationsliste og i fællesskab gennemgåes de bestående kompetencer, særlige ønsker og uddannelsesmål og der laves en forventningsafstemning. Den uddannelsesøgende indsender et referat fra samtalen til UAO og uddannelsessekretæren.

De uddannelsesansvarlige overlæger er altid tilgængelig for møder og samtaler. Aftaler bookes hos uddannelsessekretæren, Lene Kristensen

 

Ortopædkirurgisk Forum