Samtale med uddannelsesansvarlig overlæge

Alle nyansatte yngre læger indkaldes til samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) inden for de første 2 uger efter ansættelsesstart.

Til samtalen medbringer den uddannelsessøgende sit CV og ud fra en skabelon gennemgås bl.a. de bestående kompetencer og uddannelsesmål fastlægges. Den uddannelsesøgende indsender et referat fra samtalen til UAO og uddannelsessekretæren.

Ligeledes vil alle yngre læger, der endnu ikke er speciallæger, få tildelt en hovedvejleder, med hvem den uddannelsessøgende yngre læge ligeledes skal afholde samtale inden for de første 2 uger efter tiltrædelsen. Med afsæt i de overordnede uddannelsesprogrammer fastlægger den uddannelsessøgende og hovedvejlederen en uddannelsesplan, der løbende revideres efterhånden som læringsmål opnås. Herefter indgås nye aftaler (uddannelseskontrakter) og tidspunkt for næste samtale med vejleder planlægges.

Det er et grundlæggende princip, at den uddannelsessøgende selv er ansvarlig for fremdrift i uddannelsen. Referat fra samtaler med hovedvejleder og UAO skrives af den yngre læge selv, og indsendes til UAO og uddannelsessekretæren, der lægger referaterne i personalesagen.

Den uddannelsesansvarlige overlæge er altid tilgængelig for møde og samtale. Aftaler herom bookes via elektronisk kalender hos uddannelsessekretæren.

 

Ortopædkirurgisk Forum