Samtale med uddannelsesansvarlig overlæge

Alle nyansatte yngre læger indkaldes til samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) inden for de første 2 uger efter ansættelsesstart. Det tilstræbes at der allerede er booket 1. samtale ved ansættelsesstarten.

Til samtalen medbringer den uddannelsessøgende sit CV og i gennemgår bl.a. de bestående kompetencer og uddannelsesmål fastlægges. Den uddannelsesøgende indsender et referat fra samtalen til UAO og uddannelsessekretæren.

Ligeledes vil alle yngre læger, der endnu ikke er speciallæger, få tildelt en hovedvejleder, med hvem den uddannelsessøgende yngre læge ligeledes skal afholde samtale inden for de første 2 uger efter tiltrædelsen. Med afsæt i de overordnede uddannelsesprogrammer fastlægger den uddannelsessøgende og hovedvejlederen en uddannelsesplan, der løbende revideres efterhånden som læringsmål opnås. Herefter indgås nye aftaler (uddannelseskontrakter) og tidspunkt for næste samtale med vejleder planlægges.

Særlige forhold af privat karakter skal drøftes, for at kunne understøtte den uddannelsesøgendes uddannelse bedst muligt, og tage hensyn til evt. forhold i planlægningen af arbejdet.

Den uddannelsesansvarlige overlæge er altid tilgængelig for møde og samtale. Aftaler herom bookes via elektronisk kalender hos uddannelsessekretæren Mette Weikop Henriksen.

 

Ortopædkirurgisk Forum