Introduktion

Som nyansat læge på ortopædkirurgisk afdeling på Herlev Hospital, vil man skulle gennemgå et introduktionsprogram, hvis sammensætning afhænger stillingsbetegnelse samt forudgående kompetencer og ansættelser.

Hvis man f.eks. tidligere har været ansat på afdelingen inden for de seneste 6-12 måneder, eller returnerer til afdelingen til sidste del af et hoveduddannelses forløb, så er en  enkelt dags introduktion ofte tilstrækkeligt.

Alle andre læger skal gennemgå et længere samlet introduktionsprogram:

  • Fællesintroduktion for alle hospitalets nyansatte
  • Fællesintroduktion for alle afdelingens nyansattet
  • Kompetencestyret introduktionsprogram baseret på forud indberettede oplysninger fra den nyansatte læge

IMG_20191230_133135

 

Ortopædkirurgisk Forum