CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation)

Den 1. september 2015 blev DIMS  (Dansk Institut for Medicinsk Simulation) og CEKU (Center for Klinisk Uddannelse) lagt sammen og skiftede til det fælles navn CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation). CAMES, Herlev, ligger fortsat på 25. etage – og i Kælder K1 – på Herlev Hospital.

Straks efter aftale om ansættelse er indgået, er det vigtigt at reservelæger ved Ortopædkirurgisk Afdeling planlægger deltagelse på tre (fire) kurser:

  1. Anlæggelse af pleuradræn.
  2. Hoftekirurgi.
  3. Kirurgisk assistance, kirurgisk kursus I af II.
  4. Artroskopi (ikke relevant for KBU-læger).

Kurserne udbydes af Simulationscentret på Rigshospitalet gratis til læger i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Undervisningen varetages af speciallæger og består overvejende af aktiv, hands-on træning på virtual-reality simulatorer, fantomer, dyre-organer mv. Alle uddannelsestilbud afsluttes med en certificering, som kan danne grundlag for videre oplæring i klinikken.

Så snart du har booket kurser, er det vigtigt at informere den ansvarlige for arbejdstilrettelæggelsen.

Tilmelding til kurser sker via Kursusportalen.

Inden tilmelding bør reservelægen kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge mhp. relevans og tidspunkt for kursusdeltagelse.

Læs mere på Simulationscentret på Rigshospitalets hjemmeside.

Ortopædkirurgisk Forum