CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation)

Uddannelsesteamet opfordrer til reservelæger på afdelingen tilmelder sig følgende CAMES tilbud, nedenfor nævnt i prioriteret rækkefølge:

  1. Anlæggelse af pleuradræn.
  2. Hoftekirurgi simulation
  3. Kirurgisk assistance, kirurgisk kursus I af II.

Det er vigtigt at man søger om kursusfri og giver vagtplanlæggeren besked.

Kurserne udbydes af Simulationscentret på Rigshospitalet gratis til læger i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Undervisningen varetages af speciallæger og består overvejende af aktiv, hands-on træning på virtual-reality simulatorer, fantomer, dyre-organer mv. Alle uddannelsestilbud afsluttes med en certificering, som kan danne grundlag for videre oplæring i klinikken.

Tilmelding til kurser sker via Kursusportalen.

Læs mere på Simulationscentret på Rigshospitalets hjemmeside.

Ortopædkirurgisk Forum