Almen Medicin – Blokstilling

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin, April 2013.

Under ansættelsen på ortopædkirurgisk afdeling vil lægen hovedsageligt have arbejdsfunktion i skadestuen, skadeambulatoriet og som stuegangsgående læge, da det er her de praksisrelevante uddannelsesmuligheder findes.

Der er udarbejdet kvalifikationskort til de uddannelseselementer, der ikke foregår i almen praksis, jf. målbeskrivelsen fra 2013. Det drejer sig om hospitalsophold, forskningstræning og lægevagt. Kvalifikationskortene indeholder en konkret beskrivelse af de uddannelsesmål, der skal nås i det enekelte uddannelseselement og det er præciseret, hvordan kompetencevurderingen hos tutorlægen efterfølgende skal foregå. Et godkendt kvalifikationskort fra afdeling, kursus eller forskningstræningsmodul er en forudsætning for godkendelse i almen praksis.

Der er udarbejdet følgende kvalifikationskort:

Kompetencerne på Kvalifikationskort 1. Akutområdet, som kan erhverves på ortopædkirurgisk afdeling inkluderer:

  • Større kritiske frakturer
  • Distorsion af et led
  • Luxation af et led
  • Fraktur
  • Brandsår
  • Skade på kar, nerver eller sener
  • Deltagelse i visitationen af henvisninger fra almen praksis

For at opnå de øvrige kompetencer på Kvalifikationskort 1. Akutområdet og Kvalifikationskort 6. Mammasygdomme samt andre kompetencer, er det nødvendigt med fokuserede besøg på andre kirurgiske afdelinger. Ved ansættelsens start, og senest ved den indledende samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge, aftales det derfor, hvor fokus-dagene skal placeres. Der kan aftales afvikling af maksimalt 12 fokusdage i løbet af  6 måneders fuldtids ansættelse.

Aftalerne kommer i stand ved at kontakte de uddannelsesansvarlige overlæger på de respektive afdelinger. Fokusdage internt på afdelingen (f. eks.sår) aftales ved at kontakte de respektive læger og sygeplejersker i sårambulatoriet.

Læger ansat i almen medicinsk hoveduddannelse har desuden én månedlig returdag til den praksis, hvor hovedforløbet er tilknyttet.

Endelig deltager lægen ved en temadag, der afholdes  hver anden måned i det område, hvor praksis er placeret.

Planlægning af fokus- og returdage skal foregå i god tid og under hensyntagen til den øvrige vagtplanlægning

Ortopædkirurgisk Forum