Eksterne kurser

Læger ansat i hoveduddannelses stilling inden for ortopædkirurgien tildeles fra centralt hold deltagelse på ialt 11 obligatoriske kurser. Deltagelse på disse kurser er gratis, lægen har fri med løn til deltagelse og afdelingen betaler både hotel og transportomkostninger. Desuden er der i forbindelse med den obligatoriske forskningstræning også gratis deltagelse på et mindre antal kurser (se hoveduddannelsens uddannelsesprogram).

Erhvervelse af kirurgiske kompetencer sker i vid udstrækning på operationsstuen, men forudgås og suppleres ofte med intensiv kursusaktivitet, hvor praktiske færdigheder trænes.  Eksempler på sådanne kurser er AO-kursusSAKS-kursus og håndkirurgisk dissektionskursus.

Det samme gælder for modtagelse, stabilisering, udredning og primær behandling af potentielt svært tilskadekomne patienter, hvor ATLS-kurset er et “must”, hvis man arbejder i en skadestue og desuden skal foretage operativ brudbehandling.

Både AO-, ATLS-, SAKS- og det håndkirurgiske dissektionskursus er meriterende i forhold til at opnå ansættelse i en hoveduddannelses stilling. Der er dog tale om relativt dyre kurser, og afdelingen financierer derfor i vidt omfang deltagelse på disse kurser. Særligt prioriteres deltagelse højt for reservelæger, der tidligere har gennemført introduktionsstilling i specialet, og som nu ansættes i uklassificeret stilling med funktion som mellemvagt. Antal og type af  kurser aftales ved ansættelsen.

For læger i introduktionsstilling er simulationskurser vedrørende hoftekirurgi, artroskopi og anlæggelse af pleuradræn en nødvendighed. De nævnte kurser er gratis og tidspunkt for deltagelse aftales med den uddannelsesansvarlige overlæge.

For KBU-læger med planer om at videreuddanne sig inden for ortopædkirurgien er simulationskurser vedrørende hoftekirurgi og anlæggelse af pleuradræn en mulighed. De nævnte kurser er gratis og tidspunkt for deltagelse aftales med den uddannelsesansvarlige overlæge.

Ansøgning om frihed med løn samt økonomisk støtte til deltagelse på kurser (udover de obligatoriske kurser under hoveduddannelsen) og kongresser indsendes til sekretær for afdelingens kursusudvalg.

Ortopædkirurgisk Forum