Operativ evaluering

Operativ evaluering-pptLæger i introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i ortopædisk kirurgi, får ved ansættelsen udleveret en lille kittelbog med titlen:
“Operativ evaluering – Hjælpemiddel til oplæring og vurdering”.

Bogen er forfattet af læger ved ortopædkirurgisk afdeling på OUH.

Operativ evaluering - indhold-ppt

De indgreb, som kan evalueres er udvalgt fra porteføljen og grupperet således:

  • Traumatologi
  • Skulder/albuekirurgi
  • Håndkirurgi
  • Hofte- og knækirurgi
  • Idrætskirurgi
  • Fod/ankelkirurgi
  • Børneortopædi
  • Amputations- og infektionskirurgi

I bogen er et skema, som anvendes til en struktureret observation af de kirurgiske færdigheder, inklusive præ- og post-operativ planlægning.

Operativ evaluering - før- under- efter operation - ppt

Ved den post-operative feedback med vejleder evalueres der efter PQRS-metoden:

P: Praise – Hvad gik godt under indgrebet?
Q: Question – Hvad kan gøres bedre næste gang?
R: Reflection – Refleksion over områder, der kan forbedres.
S: Summary – Opsummering med fokus på læringsmål.

Uddannelseslægen kan ikke forvente bogen anvendt ved hvert indgreb. Men bogen skal anvendes i videst muligt omfang, og uddannelseslægen er selv ansvarlig for at dette sker.

Bogen medbringes ved samtaler med hovedvejleder og  den uddannelsesansvarlige overlæge.

Alle vejledere bør selvsagt gøre sig fortrolig med bogens indhold. Hvis du som uddannelseslæge eller vejleder mangler en bog, så kontakt UAO Kim Holck.

Ortopædkirurgisk Forum