Din evaluering af afdelingen

evaluér

Når du fratræder din klassificerede stilling, skal du evaluere den uddannelsesmæssige kvaliteten af opholdet.

Evalueringen er baseret på baggrund af svar på nedenstående spørgsmål (skala 1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret):

 1. Introduktion
  • 1 – Hvordan vurderer du kvaliteten af introduktionen på uddannelsesstedet?
  • 2 – Fulgte du introduktionsprogrammet?
 2. Uddannelsesprogram
  • 3 – Hvordan vurderer du kvaliteten af uddannelsesprogrammet?
  • 4 – Svarer indholdet til målbeskrivelsens krav?
  • 5 – Svarede uddannelsesforløbet til uddannelsesprogrammet?
  • 6 – Har du indfriet checklistens delpunkter?
 3. Vejleder
  • 7 – Hvordan var kvaliteten af vejlederens indsats i forhold til din uddannelse?
  • 8 – Anvendtes samtaleindholdet (og uddannelsesplanen) i praksis?
  • 9 – Hvordan var graden af supervision?
  • 10 – Var vejlederen tilstede i tilstrækkeligt omfang?
  • 11 – Anviste vejlederen dig uddannelsesrelevante arbejdsområder?
 4. Arbejdstilrettelæggelse
  • 12 – Hvordan vurderer du graden af selvstændighed i det kliniske arbejde?
  • 13 – Hvordan vurderer du arbejdsbyrden?
  • 14 – Var arbejdet tilrettelagt med rimeligt hensyntagen til uddannelsen?
  • 15 – Hvordan var vagthyppigheden i forhold til vagtens uddannelsesværdi?
  • 16 – Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af vagtarbejdet?
  • 17 – Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af dagarbejdet?
 5. Øvrige forhold
  • 18 – Deltog du i forskning/kvalitetsudviklingsarbejde?
  • 19 – Deltog du i administrativt arbejde?
  • 20 – Deltog du i afdelingens formaliserede undervisning?
  • 21 – Underviste du selv?
  • 22 – Hvordan vurderer du afdelingens uddannelsesmiljø/prioritering?
 6. Samlet vurdering
  • 23 – Hvordan vurderer du uddannelsesstedets samlede uddannelsesindsats?
  • 24 – Hvordan vurderer du dit samlede uddannelsesudbytte under ansættelsen?

Nedenfor kan du se årlige dataudtræk fra Evaluer.dk for ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospital. For 2015 er der tale om data fra evalueringer indsendt perioden januar-august. For alle diagrammerne gælder det, at de blå søjler repræsenterer Herlev, mens de røde søjler repræsenterer gennemsnittet for de ortopædkirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden.

Klinisk Basisuddannelse (KBU)

2010-KBU2010 KBU

2011-KBU2011 KBU

2012-KBU2012 KBU

2013-KBU2013 KBU

2014-KBU2014 KBU

Januar-august 2015-KBUjanuar-august 2015 KBU

Almen Medicin (Hoveduddannelse)

2010-alm-med2010 alm. med.

2011-alm-med2011 alm. med.

2012-alm-med2012 alm. med.

2013-alm-med2013 alm. med.

2014-alm-med2014 alm. med.

Januar-august 2015-alm-medjanuar-august 2015 alm. med.

Ortopædkirurgi (Introduktion og Hoveduddannelse)

2010-ortkir2010 ort. kir.

2011-ortkir2011 ort. kir.

2012-ortkir2012 ort. kir.

2013-ortkir2013 ort. kir.

2014-ortkir2014 ort. kir.

Januar-august 2015-ortkirjanuar-august 2015 ort. kir.

www.evaluer.dk kan du se selv se, hvorledes tidligere ansatte læger har evalueret opholdet.

På hjemmesiden vælger du “Evalueringer” og søger herefter:

 • Periode (der kan søges årevis helt tilbage til 2008 og frem til afsluttede forløb i indeværende kalenderår)
 • Uddannelsesspeciale  (Klinisk Basisuddannelse, Almen Medicin eller Ortopædisk Kirurgi)
 • Ansættelsesstedets speciale (ortopædisk kirurgi)
 • Stillingstype (Klinisk Basisuddannelse, Introduktionsuddannelse eller Hoveduddannelse)
 • Region (Region Hovedstaden)
 • Afdeling (RH: Herlev Hospital – Alle Afdelinger)

Ortopædkirurgisk Forum