Din evaluering af afdelingen

Når du fratræder din klassificerede stilling, skal du evaluere den uddannelsesmæssige kvaliteten af opholdet.

Evalueringen er baseret på baggrund af svar på nedenstående spørgsmål (skala 1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret):

 1. Introduktion
  • 1 – Hvordan vurderer du kvaliteten af introduktionen på uddannelsesstedet?
  • 2 – Fulgte du introduktionsprogrammet?
 2. Uddannelsesprogram
  • 3 – Hvordan vurderer du kvaliteten af uddannelsesprogrammet?
  • 4 – Svarer indholdet til målbeskrivelsens krav?
  • 5 – Svarede uddannelsesforløbet til uddannelsesprogrammet?
  • 6 – Har du indfriet checklistens delpunkter?
 3. Vejleder
  • 7 – Hvordan var kvaliteten af vejlederens indsats i forhold til din uddannelse?
  • 8 – Anvendtes samtaleindholdet (og uddannelsesplanen) i praksis?
  • 9 – Hvordan var graden af supervision?
  • 10 – Var vejlederen tilstede i tilstrækkeligt omfang?
  • 11 – Anviste vejlederen dig uddannelsesrelevante arbejdsområder?
 4. Arbejdstilrettelæggelse
  • 12 – Hvordan vurderer du graden af selvstændighed i det kliniske arbejde?
  • 13 – Hvordan vurderer du arbejdsbyrden?
  • 14 – Var arbejdet tilrettelagt med rimeligt hensyntagen til uddannelsen?
  • 15 – Hvordan var vagthyppigheden i forhold til vagtens uddannelsesværdi?
  • 16 – Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af vagtarbejdet?
  • 17 – Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af dagarbejdet?
 5. Øvrige forhold
  • 18 – Deltog du i forskning/kvalitetsudviklingsarbejde?
  • 19 – Deltog du i administrativt arbejde?
  • 20 – Deltog du i afdelingens formaliserede undervisning?
  • 21 – Underviste du selv?
  • 22 – Hvordan vurderer du afdelingens uddannelsesmiljø/prioritering?
 6. Samlet vurdering
  • 23 – Hvordan vurderer du uddannelsesstedets samlede uddannelsesindsats?
  • 24 – Hvordan vurderer du dit samlede uddannelsesudbytte under ansættelsen?

Nedenfor vil der på sigt fremgå de seneste evalueringer af afd. fordelt på hhv. KBU-, Introduktionstilling, alm. blok. og HU.

Klinisk Basisuddannelse (KBU)

Introduktionsstiling

Almen Medicin (Hoveduddannelse)

Ortopædkirurgi (Introduktion og Hoveduddannelse)

 

På www.uddannelseslæge.dk kan du se selv se, hvorledes tidligere ansatte læger har evalueret opholdet.

På hjemmesiden vælger du “Evalueringer” og søger herefter:

 • Periode (der kan søges årevis helt tilbage til 2008 og frem til afsluttede forløb i indeværende kalenderår)
 • Uddannelsesspeciale  (Klinisk Basisuddannelse, Almen Medicin eller Ortopædisk Kirurgi)
 • Ansættelsesstedets speciale (ortopædisk kirurgi)
 • Stillingstype (Klinisk Basisuddannelse, Introduktionsuddannelse eller Hoveduddannelse)
 • Region (Region Hovedstaden)
 • Afdeling (RH: Hvidovre Hospital – Alle Afdelinger)

Ortopædkirurgisk Forum