Links

Medicinstuderende:

AsmaBashir.com er et website udarbejdet af læge Asma Bashir, som stiller sine kontinuerligt opdaterede noter fra lægestudiet til rådighed for andre interesserede, primært studerende på lægestudiet og andre sundhedsvidenskabelige studier.

Læger:

Som kommende ortopædkirurg bør du melde dig ind i følgende:

  • Dansk Ortopædkirurgisk Selskab – DOS
  • Dansk Ortopædisk Traumeselskab – DOT
  • Yngre Ortopædkirurger Danmark – YODA

Indføring i de basale osteosynteseprincipper kan ske via “Kompendium i Basale Osteosyntese Principper“.

​Hvis man udover dokumentsamlingerne i VIP har lyst til at læse en god og velillustreret skadestueinstruks, så har kollegerne på OUH lavet en rigtig fremragende én af slagsen:

Skadestueinstruks OUH, 5. udgave, januar 2014, af Michael Brix, Jytte Kristiansen, Morten Schultz Larsen.

Endelig er der Skadebogen, Ortopædkirurgiske Skader, en klassiker af  overlæge dr.med. Bengt Lund.

Kollegerne fra OUH har iøvrigt også forfattet et glimrende kompendium med titlen “Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelse“.

Accident and Emergency Radiology - A Survival GuideTolkning af røntgenbilleder kan være en vanskelig opgave, men “Accident and Emergency Radiology: A Survival Guide” er en fremragende, velillustreret og let læst indføring i billeddiagnostikkens mysterier. Se også på intranettet.

Radiology Masterclass

Den bedste online ressource er “Radiology Masterclass“, hvor særligt  “Musculoskeletal/Trauma X-ray” og  “Chest X-ray” tutorials er aldeles fremragende.

Faglitteratur:

ClinicalKey

Fra en PC på hospitalet har du via Intranettet og ClinicalKey adgang til talrige lærebøger .

 Books-1

Books-2
Et udvalg af bøger tilgængelige via ClinicalKey

Når du kommer til startsiden på CinicalKey skal du vælge organisation (“Choose Organization”). Her vælger du “Region Hovedstad, General Access”. Du kan nu efterfølgende vælge mellem “Books” og “Journals”. Du kan også vælge “More” og herunder findes adgang til “Guidelines”, “Patient Education”, “Multimedia” og “Procedures Consult”.

Journals
Et udvalg af tidsskrifter tilgængelige via ClinicalKey

Via hospitalets intranet er der ligeledes adgang til faglitteratur og tidsskrifter via bl.a. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) samt UpToDate-portalen.

Internettet bugner af information, og det kan være svært at vælge. Her er et udvalg af seriøse wepportaler, som det kan anbefales at konsultere:

Mobil Apps:

Ortopædkirurgisk Forum