Læringsmetoder – Undervisning

For at opnå en given kompetence kan anvendes forskellige læringsmetoder. Hvilke læringsmetoder, der anvendes, vil afhænge af den enkelte læges forudsætninger og  afdelingens muligheder.

 • Mesterlære
  • bygger på et arbejdsbaseret praksisfællesskab, dvs. at mindre erfarne læger arbejder sammen med mere erfarne læger og lærer gennem iagttagelse, refleksion og diskussion.
 • Afdelingsundervisning
 • Selvstudium
  • fokuseret læsning om de emner, man støder på i det praktiske arbejde, er en nødvendighed gennem hele lægekarrieren.
  • Web-baseret MCQ med Orthobullets.
 • Kursus
  • Der indgår obligatoriske kurser i basisuddannelse, Fase-1 uddannelse (introduktionsuddannelse) og Fase-2 uddannelse (hoveduddannelse).
  • Herud over bør den uddannelsesøgende selv opsøge relevante eksterne kurser, hvoraf flere er de facto “obligatoriske” for at opnå ansættelse i hoveduddannelsesstilling i ortopædkirurgi.
  • Ansøgningsskema (frihed med løn, kursusgebyr, transport).
 • Læringsdagbog/læringskontrakt
  • Den uddannelsessøgende læge skriver notater til brug for egen analyse og refleksion i forbindelse med udvalgte temaer.
  • Der indgås skriftlige aftaler med hovedvejleder om læringsmål og tidspunkt for næste vejledersamtale, hvor man gennemgår de indfriede mål samt sætter nye.

Ortopædkirurgisk Forum