Introduktionstilling

Introduktionsstilling

I Uddannelsesregion Øst (dvs. øst for Storebælt) er der normeret 28 introduktionsstillinger hvert år til besættelse i Ortopædkirurgi.

Stillingerne annonceres på sundhedsjobs.dk

Introduktionstillingen er første skridt på vejen i uddannelsen indenfor Ortopædisk Kirurgi. For at kvalificere sig til en hoveduddannelsesstilling er det nødvendigt at udvise et højt fagligt engagement på flere områder. Det gælder bl.a. videnskabelig aktivitet, operativ aktivitet, kursus aktivitet, sideuddannelse mm.

Traditionelt fylder antallet af operationer meget i den uddannelsessøgendes bevidsthed. Men godkendelse af introduktionsstillingen forudsætter veludviklede kompetencer indenfor alle 7 lægeroller. Se vurderingsskemaet her.

Den seneste målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi udgivet af  Sundhedsstyrelsen  og Dansk Ortopædisk Selskab 2022 beskriver nærmere introduktionstillingens uddannelsesmæssige indhold. Heraf fremgår kun det vejledende procedureantal fsa. kravet om  have været operatør ved den diagnostiske del af fem knæleds-artroskopier under supervision (målbeskrivelsens side 15). Af Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi udgivet af Sundhedsstyrelsen og Dansk Ortopædisk Selskab Maj 2014 fremgår det af side 46 at:

 • den uddannelsessøgende ved afslutningen af introduktionsforløbet kvantitativt skal have gennemført:
  • assistance til mindst 50 operationer,
 • og have været operatør ved
  • mindst fem operationer af hoftenære femurfrakturer
  • mindst fem andre tilfælde af frakturbehandling eller andre relevante indgreb
  • den diagnostiske del af fem knæleds-artroskopier under supervision.
 •  Operationerne skal være evaluerede ved anvendelse af kompetencekort 8.

————–

Du skal inden tiltrædelse have læst målbeskrivelsens side 1-23 (generelle og specialespecifikke del) og side 46-54 (logbog).

Logbogen indeholder oversigt over de kompetencer inden for de 7 lægeroller, som du skal have attesteret under din kliniske basis uddannelse. For at forstå indholdet af de 7 lægeroller bør du (mindst) læse side 22-30 i Sundhedsstyrelsens rapport “De 7 Lægeroller” fra 2013. Her defineres lægerollerne og de sættes i en kontekst på både individ-, organisations- og samfunds niveau. Læs og forstå!

Der er i logbogen 8 kompetencekort:

 1. Hoftenær fraktur
 2. Colles fraktur
 3. Traumepatienten
 4. Artroskopi
 5. Distorsio genus
 6. 360 graders evaluering
 7. Rapport over patientforløb
 8. Struktureret observation af kirurgisk færdighed

Desuden er der kompetencer indenfor lægerollerne Leder & Administrator samt Akademiker, som ikke er indeholdt i kompetencekortene. Vær opmærksom på, at kompetencerne skal attesteres i takt med de erhverves.

 

Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS) har defineret en faglig profil, som man bør læse allerede ved starten af sin introduktions stilling. Det fremgår af profilen, hvilke kompetencer og færdigheder, som er højt vægtet og derfor er kvalificerende ved ansøgning om hoveduddannelse.  I den faglige profil kan du bl.a. læse om:

 • Grundlaget for vurdering af egnethed i ortopædkirurgi
 • Aktiviteter, som udover basis krav, lægges til grund ved udvælgelse af introduktions læger til hoveduddannelsen
 • Retningslinjer for ansættelses samtale til hoveduddannelses forløb i ortopædkirurgi
 • Vejledning til opbygning og fremlæggelse af case ved ansøgning om hoveduddannelses stilling i Ortopædisk Kirurgi.

Du kan se kvalifikationerne for ansøgerfeltet  til hoveduddannelses stilling med start 1. november 2013. Der var 32 ansøgere, og kun 9 fik ansættelse. Derfor: Vær aktiv!

I forbindelse med introduktions uddannelsen er der følgende obligatoriske kurser:

 • Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse (SOL 1). Der afsættes samlet 2 uger til det samlede kursusforløb. Den første del gennemføres i løbet af introduktionsuddannelsen, de øvrige under hoveduddannelsen.
 • Pædagogik Modul 2 (Vejledning), 2 dage. Du skal selv søge kurset, der afholdes på Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), Rigshospitalet.

Ortopædkirurgisk Forum