Hoveduddannelsesstilling

Hoveduddannelsen varer 4 år og består i Uddannelsesregion Øst som udgangspunkt af 33 måneders ansættelse på en stamafdeling og 12 måneders ansættelse på en anden afdeling, samt et 3 måneders ophold på Rigshospitalet med fokus på traumatologi og funktion ved Rigshospitalets TraumeCenter.

I Region Øst (dvs. øst for Storebælt) er der 17 årlige hoveduddannelsesforløb, hvor 8 opslås med besættelse 1. maj og 9 opslås med besættelse 1. november.

Under hoveduddannelsen er der en række obligatoriske kurser:

Generelle kurser uanset speciale:

 • Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse  Modul 1 (SOL-1) , 2 dage, Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS), Herlev Hospital. Tilmelding til DIMS.
 • Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse  Modul 2 (SOL-2) , 3 dage, Sundhedsstyrelsen (SST). Tilmelding til SST.
 • Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse  Modul 3 (SOL-3) , 4 dage, Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS), Herlev Hospital. Tilmelding til DIMS.
 • Forskningstræning Overbygningskursus – Teori modul 2, ialt 7 dage, Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling (CUK), Næstved

Specialespecifikke kurser:

 • Endoprotesekirurgi
 • Børneortopædi
 • Rygkirurgi
 • Tumor og Infektionskirurgi
 • Håndkirurgi
 • Fod / Ankel Kirurgi
 • Traumatologi
 • Skulder / Albue Kirurgi
 • Idrætstraumatologi
 • Ortopædkirurgisk Forskningstræning
 • Kirurgisk Færdighedstræning
 • Desuden 2 kurser i Kirurgisk Færdighed, som afholdes i samarbejde med det kirurgiske speciale.

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi beskriver nærmere de uddannelsesmæssige krav under hoveduddannelsen.

Sundhedsstyrelsens vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2.4.2014.

Du vil som læge under hoveduddannelse fortsat skulle dygtiggøre dig inden for alle 7 lægeroller.

 

Ortopædkirurgisk Forum