Hoveduddannelsesstilling

Hoveduddannelsen varer 4 år og består i Uddannelsesregion Øst som udgangspunkt af 33 måneders ansættelse på en stamafdeling og 12 måneders ansættelse på en anden afdeling, samt et 3 måneders ophold på Rigshospitalet med fokus på traumatologi og funktion ved Rigshospitalets TraumeCenter.

Uddannelsesprogram.

I Region Øst (dvs. øst for Storebælt) er der 17 årlige hoveduddannelsesforløb, hvor 8 opslås med besættelse 1. maj og 9 opslås med besættelse 1. november.

 • Forløb 2, 4, 16 og 17 inkluderer 12 måneders ansættelse på Herlev Hospital i hoveduddannelsens 2. år.
 • Forløb 9 og 10 inkluderer ialt 27 måneders ansættelse på Herlev Hospital fordelt på hhv. 2 og 3 ansættelser først og sidst i hoveduddannelsen.

Under hoveduddannelsen er der en række obligatoriske kurser:

Generelle kurser uanset speciale:

 • Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse  Modul 1 (SOL-1) , 2 dage, Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS), Herlev Hospital. Tilmelding til DIMS.
 • Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse  Modul 2 (SOL-2) , 3 dage, Sundhedsstyrelsen (SST). Tilmelding til SST.
 • Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse  Modul 3 (SOL-3) , 4 dage, Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS), Herlev Hospital. Tilmelding til DIMS.
 • Forskningstræning Overbygningskursus – Teori modul 2, ialt 7 dage, Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling (CUK), Næstved

Specialespecifikke kurser:

 • Endoprotesekirurgi
 • Børneortopædi
 • Rygkirurgi
 • Tumor og Infektionskirurgi
 • Håndkirurgi
 • Fod / Ankel Kirurgi
 • Traumatologi
 • Skulder / Albue Kirurgi
 • Idrætstraumatologi
 • Ortopædkirurgisk Forskningstræning
 • Kirurgisk Færdighedstræning
 • Desuden 2 kurser i Kirurgisk Færdighed, som afholdes i samarbejde med det kirurgiske speciale.

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi beskriver nærmere de uddannelsesmæssige krav under hoveduddannelsen.

Sundhedsstyrelsens vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2.4.2014.

Du vil som læge under hoveduddannelse fortsat skulle dygtiggøre dig inden for alle 7 lægeroller.

Læger ansat i hoveduddannelsesstilling 1.11.2014 eller senere skal have godkendt kompetencer via Logbog.net. Du skal sikre, at både du selv og din hovedvejleder er oprettet i Logbog.net. Har du ikke modtaget mail med brugernavn og password skal du kontakte Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst. Din hovedvejleder kan få brugernavn og password hos uddannelsessekretær Mette Henriksen på 19. sal.

Logbognet

 

Ortopædkirurgisk Forum