Samtale med hovedvejleder

Ved ansættelsen tildeles alle yngre læger en senior vejleder. Det gælder både for læger i formaliseret (klassificeret) uddannelsesstilling og for reservelæger ansat i uklassificeret stilling. Begrebet “senior vejleder” skal forstås således, at vejlederen skal være mindst ét formaliseret uddannelsesniveau længere fremme end den læge, der skal vejledes. Læger med gennemført klinisk basisuddannelse kan således godt vejlede KBU-læger. Sammen med vejleder gennemgår den uddannelsessøgende målbeskrivelse, logbog og de kompetencer der skal erhverves. Herefter udarbejdes den personlige uddannelsesplan og der afholdes herefter løbende nye samtaler, hvor der gøres status på de erhvervede kompetencer og nye uddannelsesmål fastsættes.

Læger ansat i introduktionsstilling vil have UKYL og afdelingslæge Peter Max Halschou Jensen som hovedvejleder.
Her vil der være fælles arrangementer i form af Masterclass og andet.

Hver måned udsendes en opdateret vejlederliste, her vedhæftes vejlederpakker til alle uddannelsesstillinger, I pakkerne findes bl.a. skabeloner til samtalereferater.

Læger i uklassificerede stillinger  bliver også tildelt vejledere

Mindst hver 3. måned afholdes der en samtale fra hvilken et referat udarbejdet af den uddannelsessøgende mailes til den uddannelsesansvarlige overlæge og dennes sekretær.

 

Ortopædkirurgisk Forum