Samtale med hovedvejleder

Ved ansættelsen tildeles alle yngre læger en senior vejleder. Det gælder både for læger i formaliseret (klassificeret) uddannelsesstilling og for reservelæger ansat i uklassificeret stilling. Begrebet “senior vejleder” skal forstås således, at vejlederen skal være mindst ét formaliseret uddannelsesniveau længere fremme end den læge, der skal vejledes. Læger med gennemført klinisk basisuddannelse kan således godt vejlede KBU-læger. Sammen med vejleder gennemgår den uddannelsessøgende målbeskrivelse, logbog og de kompetencer der skal erhverves. Herefter udarbejdes den personlige uddannelsesplan og der afholdes herefter løbende nye samtaler, hvor der gøres status på de erhvervede kompetencer og nye uddannelsesmål fastsættes.

Til vejledersamtaler anvendes denne skabelon.

Mindst hver 3. måned afholdes der en samtale fra hvilken et referat udarbejdet af den uddannelsessøgende mailes til den uddannelsesansvarlige overlæge og dennes sekretær.

For at fokusere på vigtigheden af at disse samtaler afholdes og referater indsendes, er det på dagsprogrammet anført, hvem der i den pågældende måned skal afholde obligatorisk vejledersamtale.

Ortopædkirurgisk Forum