Samtale med hovedvejleder

Alle yngre læger,  får tildelt en hovedvejleder inden de starter.

Hvem der er vejledere og hvem der vejledes vil fremgå af uddannelsestavlen i konferencerummet.

Den uddannelsessøgende yngre læge skal afholde en indledende samtale med sin hovedvejleder inden for de første 2 uger efter ansættelsesstart. Med afsæt i de overordnede uddannelsesprogrammer fastlægger den uddannelsessøgende og hovedvejlederen en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen revideres efterhånden som læringsmål opnås. Herefter indgås nye aftaler og tidspunkt for næste samtale med vejleder planlægges.

Som minimum afholdes samtale ved start, midtvejs og ved afslutning af ansættelsen.

Den uddannelsesøgende skal indsende et referat fra alle formaliserede samtale til UAO/hovevejleder og uddannelsessekretæren.

 

Ortopædkirurgisk Forum