Samtale med hovedvejleder

Alle yngre læger,  får tildelt en hovedvejleder inden de starter.

Du kan finde vejlederfordelingen her.

Hvem der er vejledere og hvem der vejledes vil også fremgå af uddannelsestavlen i konferencerummet.

Den uddannelsessøgende yngre læge skal afholde en indledende samtale med hovedvejlederen inden for de første 2 uger efter ansættelsesstart. Med afsæt i de overordnede uddannelsesprogrammer fastlægger den uddannelsessøgende og hovedvejlederen en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen revideres efterhånden som læringsmål opnås. Herefter indgås nye aftaler og tidspunkt for næste samtale med vejleder planlægges.

Der afholdes samtaler hver 3. mrd.

Du kan anvende denne template som referat af din vejledersamtale.

Den uddannelsessøgende skal uploade et referat fra alle formaliserede samtale til www.Uddannelseslæge.dk sende en mail til uddannelsessekretæren når samtalen er afholdt.

 

Ortopædkirurgisk Forum