Intern undervisning

Grundlæggende er enhver arbejdsopgave en samtidig mulighed for at give og modtage undervisning. Dette skal udnyttes og alle er forpligtet til at bidrage til undervisningen og til et godt undervisningsmiljø.

Den mere formaliserede og skemalagte undervisning afholdes bl.a. ved ugentlige undervisnings seancer i semestermånederne (uden for lavaktivitets perioderne). Oversigten over skemalagt undervisning i indeværende semester kan ses her.

En del af undervisningen afvikles af interne undervisere, såvel reservelæger, 1. reservelæger, afdelingslæger og overlæger. Typisk foregår dette som korte 10-minutters seancer tirsdag og torsdag. Fredag er der information fra ledelsen eller kvalitetskoordinator.

Onsdag længerevarende undervisning ved ved afdelingens speciallæger eller repræsentanter fra de højt specialiserede funktioner i Region Hovedstaden samt eksterne undervisere fra andre institutioner og styrelser. Foråret 2015 havde vi bl.a. besøg fra  Rigshospitalets TraumeCenter, Patienterstatningen, Arbejdsskadestyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Programmet for onsdags undervisningen foråret 2015 kan ses her, hvor der også er links til undervisernes præsentationer.

Programmet for efteråret 2015 kan læses her. I takt med udgivelse af vagtskemaer, vil de ansvarlige for litteraturgennemgang i november og december blive offentliggjort.

Ortopædkirurgisk Forum