Intern undervisning

Grundlæggende er enhver arbejdsopgave en samtidig mulighed for at give og modtage undervisning. Dette skal udnyttes og alle er forpligtet til at bidrage til undervisningen og til et godt undervisningsmiljø.

Den mere formaliserede og skemalagte undervisning afholdes bl.a. ved ugentlige undervisnings seancer i semestermånederne (uden for lavaktivitets perioderne). Oversigten over skemalagt undervisning fremsendes løbende på mail.

Tirsdag, onsdag og fredag er der 5-minutters undervisning efter morgenkonferencen, dette varetages af afdelingens yngre læger.

Torsdage er der undervisning fra morgenkonferencens afslutning indtil kl. 9:00. Denne undervisning varetages af speciallæger i afdelingen og eksterne undervisning og planlægges af afdelingens uddannelsesteam.

Eneste undtagelse er den 1. torsdag i hver måned hvor der istedet afholdes hhv. Yngre Læge- og Traumespeciallægemøde.

Programmet fremsendes løbende på mail.

Instruktion til 5 min undervisning for Yngre Læger i afdelingen

Som hovedregel underviser KBU-læger og BLOK læger om onsdagen og Intro/HU-læger om fredagen.

Som KBU-læge er det meningen at emnerne gentages hvert halve år, men man er velkommen til også at præsentere en case eller noget andet relevant (fx egen forskning, udlandsophold etc.).

Intro/HU-læger præsenterer et emne inden for ortopædkirurgi, det kan også være en case eller egen forskning.

Der er forslag til emner og flere gode powerpoints til inspiration på P-drevet (AHH\Ortopædkirurgisk Afdeling\UNDERVISNING\5 minutter).

Hvis man har forslag til emner eller ønsker til ændringer kan der skrives til afdelingens UKYL, 1. reservelæge Casper Rokjær Dragsted.

Ortopædkirurgisk Forum