Fælles introduktion

Den første hverdag i måneden afholdes der Fællesintroduktion for alle nyansatte på Amager og Hvidovre Hospital.

Tid og sted

Kl. 7:30 – 10:00
Hvidovre Hospital
Undervisningsbygningen
Kettegård Allé 30
2650  Hvidovre

Program

Programmet tilsendes.

 E-learning

Som en del af den centrale introduktion skal du desuden igennem et praktisk brandkursus, samt e-learningskurser i brand og håndhygiejne. Du kan finde mere om disse kurser ved at logge på kursusportalen: https://kursusportalen.plan2learn.dk/

 

Ortopædkirurgisk Forum