Fælles introduktion

Den anden hverdag i hver måned er der fælles introduktion for alle nyansatte på Herlev Hospital.

Her bydes nye medarbejdere velkommen af direktionen, der fortæller om bl.a. hospitalets værdigrundlag og fokusområder, ligesom der informeres om pågående nybyggeri samt arbejdet med fokus og forenkling i den kliniske hverdag.

Herlev Hospital er patienternes hospital, og patientens situation skal styre forløbet. Kvalitets og kommunikationschefer informerer om kommunikation med patienten, tværgående samarbejde og kvalitetsudvikling. Der er fokus på patientsikkerhed, etik og ernæring.

Under overskriften “Katastrofe og Beredskab” gennemgås brandinstruktion, beredskabsplan, retningslinjer for infektionshygiejne og hjertestopprocedure.

Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) informerer om de forskellige IT-systemer.

Logistikchef fortæller om Intern Service.

Arbejdsmiljøleder og velfærdskonsulent informerer om arbejdsmiljø og medarbejdertilbud.

Fællestillidsrepræsentanter informerer om de faglige organistationer, medarbejderindflydelse og repræsentation i diverse udvalg.

Ortopædkirurgisk Forum