SAKS

Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) arrangerer fremragende kurser for yngre læger, der ønsker at uddanne sig til ortopædkirurg.

SAKS basale kursus i knæartroskopi afholdes én gang årligt og er et meget søgt kursus, der hurtigt fuldtegnes. Kurset er, sammen med AO-kursus og ATLS-kursus, ét af de tre kurser, der vægtes højt, når din ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal vurderes. Det kan kun anbefales, at man som yngre læge med ambitioner inden for den ortopædiske kirurgi søger kurset tidligt i karrieren, dvs. allerede ved (eller før) tiltrædelse af introduktionsstilling i specialet.

SAKS’ s arthroskopi kursus.

 

 

Ortopædkirurgisk Forum