Ankel

Ankelfrakturer er intraartikulære og kirurgisk behandling tilstræber derfor en genskabelse af kongruente ledflader. En eksakt reponering og absolut stabil osteosyntese er nødvendig. Gennem klassifikation af frakturen kan man opnå forståelse for den tilgrundliggende skademekanisme samt de ligamentskader, som ikke kan erkendes radiologisk. Først herefter kan man vælge den korrekte operative (eller evt. konservative) behandlingsmetode.

Ortopædkirurgisk Forum