Forskning

Forskning er fundamentet for evidensbaseret behandling af patienter. Alle læger skal derfor på et eller andet tidspunkt være forskningsmæssigt aktive.

Man står sig godt ved at være forskningsaktiv tidligt i karrieren, og gerne før fase-1 uddannelsen (introduktionsstilling). I Uddannelsesregion Øst overstiger antallet af ansøgere til ortopædkirurgisk hoveduddannelse de normerede antal af stillinger med en faktor 3:1. Ansøgere uden dokumenteret forskningsmæssig erfaring (disputats, ph.d.-afhandling, forfatterskab i peer-reviewed tidsskrift, foredrag/poster ved videnskabeligt møde/kongres) kommer derfor slet ikke i betragtning til ansættelses samtale i Uddannelsesregion Øst.

Desuden skal den uddannelsessøgende under hoveduddannelsen gennemføre obligatorisk forskningstræning.

Du kan altså lige så godt komme igang!

Kom godt igang med klinisk forskning – Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske forsøg, udgivet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen og Sekretariatet for den Centrale Videnskabsetiske Komité 2014.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde oplysning og vejledning til klinisk forskning.

Institut for Centre for Evidence Based Medicine på Oxford Universitet har god information om “Study Designs”.

British Medical Journal har 2009 publiceret 11. udgave af “Statistics at Square One”. Den 9.udgave fra 1997 er tilgængelig online.

Alle læger med lyst/behov for forskning har gode muligheder på ortopædkirurgisk afdeling (se her). Kontakt forskningsansvarlig overlæge og klinisk lektor ph.d. Bo Sanderhof Olsen, forskningslektor ph.d., dr.med. Stig Brorson eller reservelæge ph.d. Jeppe Vejlsgaard Rasmussen.

Ortopædkirurgisk Forum