KBU-stilling

Skadestuevejledning final

Her kan du se vores opdaterede skadestuevejledening v. Casper Grønbæk 2019

I Region Hovedstaden findes der en fast fordeling af læger i Klinisk Basisuddannelse (KBU). På Herlev Hospitals Ortopædkirurgiske afdeling er der aktuelt 8 stillinger i Klinisk Basisuddannelse per år. Alle stillinger administreres af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Danske Regioner har  udarbejdet en vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse.

Planlægning og forventningsafstemmelse.

For mange læger i klinisk basisuddannelse er KBU-stillingen den første ansættelse som læge. Tilværelsen som medicinstuderende med fleksible “arbejdstider” er overstået, og der skal nu arbejdes hårdt og pligtopfyldende for at gøre sig fortjent til en startløn på over 30.000,- kr. om måneden. For de læger, som starter lægelivet i forbindelse med KBU-ansættelsen kan krav og forventninger komme som en overraskelse, og for enkelte som et shock.

Det er derfor ekstremt vigtigt, at KBU-lægen har forberedt sig maksimalt inden stillingen tiltrædes, og det er der rigeligt tid til.

Ny læge
www.nylaege.dk

Man kan med fordel forbere sig på sit lægeliv i form af faglig repetition af det lægefaglige speciale (ortopædkirurgi og akutbehandling i skadestue) samt studie af uddannelsesprogram, logbog og De 7 Lægeroller. Lægeforeningen har udarbejdet en web portal (Ny Læge) med fokus på netop den nyuddannede læge, og det kan varmt anbefales at studere denne webside grundigt. Her findes der også links til diverse kurser, bl.a. Yngre Lægers “Overlevelseskursus“, som er en introduktion til det nye arbejdsliv som læge.

Logbogen indeholder oversigt over de kompetencer inden for de 7 lægeroller, som du skal have attesteret under din kliniske basis uddannelse. På Ortopædkirurgisk Afdeling skal kun to (2) kompetencer  godkendes elektronisk (kompetence 1.1 og 1.8) og kun en kompetence godkendes skriftligt (kompetence 7.1). De øvrige kompetencer godkendes i 2. KBU-ophold (typisk i et praksis-forløb), men på baggrund af en række kompetenceskemaer, som skal attesteres på Ortopædkirurgisk Afdeling! Læs mere her.

For at forstå indholdet af de 7 lægeroller bør du (mindst) læse side 22-30 i Sundhedsstyrelsens rapport “De 7 Lægeroller” fra 2013. Her defineres lægerollerne og de sættes i en kontekst på både individ-, organisations- og samfunds niveau. Læs og forstå!

Logbognet
Logbog.net

Uddannelsesprogrammet indeholder de kompetence-vurderingsskemaer (A-G), som du skal have attesteret. Nogle kompetencer skal vurderes flere gange. Mange af dine mål kan først endeligt attesteres i 2. del af din basisuddannelse (almen praksis). Forudsætningen for at din vejleder i 2. halvdel af ansættelsen kan attestere i din logbog er, at der foreligger underskrevne vurderingsskemaer. På sidste side i uddannelsesprogrammet findes en checkliste, som tydeligt viser, hvilke skemaer (kompetencer), som skal attesteres i 1. del af uddannelsen (=din ansættelse på ortopædkirurgisk afdeling). Vær opmærksom på, at du på ortopædkirurgisk afdeling ikke skal anvende vurderingsskema D, dvs. du skal ikke uddele 10 eksemplarer af dette skema til kolleger og samarbejdspartnere. Vi anvender i stedet en IT-baseret og mere sofistikeret 360-graders evaluering, som du kan læse mere om her. Vurderingsskema E (“Procedurer og håndgreb”) kan f.eks. inkludere følgende procedurer:

 • Anlæggelse af pleuradræn (se iøvrigt her)
 • Anlæggelse af kateter á demeure/KAD
 • Anlæggelse af fascia iliaca compartment blokade (FIC-blok)
 • Ledpunktur
 • Fraktur reponering og gipsanlæggelse
 • Suturering af sår
 • Reponering af skulderluksation
 • Anlæggelse af perifert vene kateter (PVK)
 • Anlæggelse af nasogastrisk sonde

I forbindelse med den kliniske basis uddannelse er der følgende obligatoriske kurser:

 • Akut kursus, Modul 1, 2 dage
 • Akut kursus, Modul 2, 2 dage
 • Pædagogik 1 (Læring), 2 dage
 • Patientkommunikation, 3 dage

Du deltager i både “Kursus i pædagogik/læring” og “Kursus i akut behandling og transport” under din ansættelse på ortopædkirurgisk afdeling (= 1. del af uddannelsen) , og du vil automatisk blive tildelt disse kurser.

Du skal selv søge kurset “Patientkommunikation”, der afholdes på Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), Rigshospitalet. CEKU er iøvrigt nu lagt sammen med Dansk Institut fort Medicinsk Simulation (DIMS) og hedder nu CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation). Du kan stadig se alle tre betegnelser anvendt, så vær opmærksom på på hvilke hospitaler de forskellige aktiviteter pågår.

Endelig vil du lige som andre nyansatte læger skulle deltage i flere interne kurser om bl.a. hygiejne, brand og hjertestop.

Forud for din tiltrædelse på afdelingen, vil der per email blive fremsendt et spørgeskema, hvis besvarelse danner grundlag for et individuelt og behovstyret introduktionsprogram opbygget af moduler. Se moduler og eksempel på introduktionsprogram her.

Desuden har reservelægerne Nana, Ida og Liv udarbejdet en introduktionsskrivelse med detaljerede, praktiske informationer, som udleveres ved introduktionen på 2. hverdag.

I forbindelse med din introduktion til afdelingen og hospitalet er der udarbejdet en checkliste, som skal sikre du kommer godt igang med arbejde og uddannelse.

Stillingsbeskrivelse (link til HEH-intranet, ses fra hospitals-PC).

Ortopædkirurgisk Forum