YODA kurser

Yngre Ortopædkirurger Danmark (YODA) arrangerer hvert år flere meget relevante kurser for den uddannelsessøgende læge.

Særligt kan skadestuekurset anbefales til læger i klinisk basisuddannelse (KBU), introduktionsuddannelse i ortopædkirurgi samt hoveduddannelse i almen medicin. Kurset afvikles over to dage kl. 17-21.

Kurset i ortopædkirurgiske adgange er et fremragende uddannelsestilbud til læger under introduktions- eller hoveduddannelse i ortopædkirurgi.

Skulderkurset laves i samarbejde med ortopædkirurgisk Afdeling i Horsens og har meget begrænset antal deltagerpladser.

Kurset i Basal Klinisk Ultralyd afvikles i samarbejde med firma SECMA.

YODA’s forskningskursus afholdes som et heldagskursus med en kombination af foredrag og workshop.

Ortopædkirurgisk Forum