Afdelingens introduktion

Introduktionen til afdelingen afvikles efter kompetencer og erfaring. Det individuelle introduktionsprogram tilrettelægges af uddanelsesteamet uddannelseskordinerende yngre læge (UKYL) og  uddannelsansvarlige overlæge (UAO).

Der bliver ligeledes, for KBU og Alm.blok samt uerfarne introlæger, de første 14 dage, udarbejdet et skema over følgefunktioner, således man er klædt godt på inden man selvstændigt varetager evt. vagtfunktion.

afdtital

Om Ortopædkirurgisk Afdeling T, Herlev og Gentofte Hospital

Ortopædkirurgisk Afdeling T er opdelt på to matrikler Herlev og Gentofte.

Vi er i alt 324 ansatte, hvoraf 86 er læger fordelt på de to matrikler.
Der er ugentlig 68 OP-lejer, hvoraf de fleste er på Gentofte.

Der er på Herlev 58 sengepladser og Gentofte 37.

Den ambulante aktivitet fordeler sig med ca. 70.000 besøg på Gentofte og ca. 10.000 på Herlev årligt.

 

Akut og elektiv kirurgi

Herlev matriklen varetager den akutte kirurgi og Gentofte den elektive.

Herlev
58 sengepladser fordelt over to sengeafsnit på to etager 19. og 14.
På 19. etage afsnit 119 behandles hoftefrakturpatienter og øvrige traumatologiske patienter.
På 14. etage afsnit 114i behandles infektions- og amputationspatienter. Desuden er det her at afdelingens ambulatorier findes: Skadeambulatoriet, traumeambulatoriet og akut skulderambulatorium.

Her udover er der på Børneafdelingen på 20. etage også ortopædkirurgiske patienter under 15 år.

Personale:

 • Der er på Ortopædkirurgisk Afdeling T HEH ca. 160 ansatte, heraf:
  • 112 sygeplejersker og SoSu-assistenter
  • 28 sekretærer og andet administrativt personale
  • 48 læger
  • 2 andet personale
 • Desuden er der et varierende antal SoSu-, sygepleje- og lægestuderende.

 

Afdelingsledelsen, uddannelsesansvarlig overlæge og uddannelseskoordinerende yngre læge har alle kontor på 19. etage. Traumatologer har kontorer på 20. etage. Infektionskirurger på 14. etage. Afdelingens øvrige læger inklusive de yngre læger har kontor på 20. etage.

Operationsgangen:

 • Operationsgangen under ledelse af Anæstesiafdelingen ligger på 4. etage i behandlingsbygningen.
 • Ortopædkirurgiske operationsstuer: 19, 24 og 25.
 • På dagkirurgisk afsnit på 4. etage råder Ortopædkirurgisk Afdeling over 1 operationsstue fredag i dagtid, hvor der primært sættes planlagte amotio patienter til (børn, ASA I-II og LA indgreb).
 • Skadestue og Akut Modtagelse findes på 3 etage i behandlingsbygningen. Der kommer årligt ca. 27.000 patienter gennem skadestuen sv.t. ca. 72 patienter per døgn, heraf ca. 8-10 patienter i perioden 23.00-08.00.
 • Røntgenafdeling, 4. etage i behandlingsbygningen. Røntgenkonference fra kl. 10.00 alle hverdage.
 • Intensivafdelingen ligger på 4 etage i sengebygningen.
 • Morgenkonference kl.07.45 i konferencelokalet på 3. etage i behandlingsbygningen.
 • Eftermiddagskonference kl.14.45 i konferencelokalet på 3. etage i behandlingsbygningen.
 • Røntgenkonference kl. 10.00 på 4. etage i behandlingsbygningen.
 • Mikrobiologisk konference på 14. etage hver onsdag kl. 10.00.

Samarbejdspartnere:

 • Skadestue og Akut Modtagelse findes på 3 etage i behandlingsbygningen. Der kommer årligt ca. 27.000 patienter gennem skadestuen sv.t. ca. 72 patienter per døgn, heraf ca. 8-10 patienter i perioden 23.00-08.00.
 • Røntgenafdeling, 4. etage i behandlingsbygningen. Røntgenkonference fra kl. 10.00 alle hverdage
 • Intensivafdelingen ligger på 4 etage i sengebygningen.

Konferencer:

 • Morgenkonference kl.07.45 i konferencelokalet på 3. etage i behandlingsbygningen.
 • Eftermiddagskonference kl.14.45 i konferencelokalet på 3. etage i behandlingsbygningen.
 • Røntgenkonference kl. 10.00 på 4. etage i behandlingsbygningen.
 • Mikrobiologisk konference på 14. etage hver onsdag kl. 10.00.

Som mellemvagt (MV) er der checklister som skal benyttes i forbindelse med introduktion til arbejdsopgaverne i ambulatoriet, på operationsgangen og som vagthavende.

 

Ortopædkirurgisk Forum