Afdelingens introduktion

Introduktionen til afdelingen foregår hhv. 1. og 2. hverdag.

Alle nyansatte læger der ikke har været i afdeling tidligere deltager. Her introduceres til afdelingen generelt  ved afdelingsledelsen og til uddannelse ved uddannelsesteamet, samt arbejdet i sengeafdelingerne, COP, ambulatoriet og skadestuen ved speciallæge- og Yngre Læge kollegaer.

Der er ligeledes undervisning i specifikke færdigheder som f.eks. sutur-teknik og ledundersøgelse for Yngre Læger.

Programmet fremsendes i dagene inden ansættelsesstart.

Der bliver ligeledes, for KBU og Alm.blok samt  læger i introduktionsstilling de første 14 dage, udarbejdet et skema over følgefunktioner, således man er klædt godt på inden man selvstændigt varetager f.eks. vagtfunktion.

 

Om Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre

Konferencer:

  • Morgenkonference kl.08:00 i konferencelokale 32, afd. 333. på hverdage
  • Morgenkonference kl. 08:00 i portørrummet på COP i weekender
  • Eftermiddagskonference kl.14.00 i konferencelokale 32, afd. 333 på hverdage
  • Osteosyntesekonference med gennemgang ved speciallæge i traumatologi af alle osteosynteser hhv. mandage og torsdage efter eftermiddagskonferencen
  • Røntgenkonference kl. 08:30 (torsdage fra kl. 09:00) i radiologisk afd.
  • Mikrobiologisk konference hver onsdag efter eftermiddagskonference

 

Ortopædkirurgisk Forum