Inspektor rapporter

Inspektorbesøg har til formål, at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse.

Ortopædkirurgisk afdeling på Herlev Hospital havde den 4.9.2015 besøg af inspektorer fra Sundhedsstyrelsen (Michael Brix, Jens Ole Laursen, Lasse Birkelund).

Rapporten kan læses her. Afdelingen har forbedret sig på 15 ud af 16 punkter siden sidste besøg i 2013. Inspektorerne har været meget tilfredse for deltagelse og samtaler med af et bredt udsnit af afdelingens yngre læger og speciallæger.

Den positive rapport bekræfter vores egen opfattelse af, at vi er en afdeling med et godt uddannelsesmiljø, og afdelingen vil nu arbejde videre med en plan for implementering af yderligere forbedringer, som foreslået af inspektorerne.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du også finde rapporter fra tidligere inspektorbesøg.

Inspektorrapport samt Sundhedsstyrelsens kommentarer fra besøg den 2. april 2013.

Inspektorrapport fra besøg den 26. juni 2012 samt Sundhedsstyrelsens kommentar til rapporten.

Inspektorrapport fra besøg den 23. april 2009 samt Sundhedsstyrelsens kommentar til rapporten.

Inspektorrapport fra besøg den 6. november 2007.

Inspektorrapport og aftaleskema fra besøg den 1. september 2003.

Ortopædkirurgisk Forum